Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesExtra's
Hoe werken afwezigheidstypes
Hoe werken afwezigheidstypes

Bepaal zelf welke soorten afwezigheid en/of verzuim jouw organisatie meet en je werknemers terug vinden op hun dashboard

Nick Dekker avatar
Geschreven door Nick Dekker
Meer dan een week geleden bijgewerkt

In dit artikel lees je hoe je afwezigheid saldi kunt toevoegen & kunt zorgen dat jouw medewerkers kunnen registreren en inzage verkrijgen.

Inhoudsopgave

Introductie

Wanneer je start met TimeChimp zetten wij standaard een Intern Project voor je klaar met de activiteiten 'verlof', 'ziekte' en 'bijzonder verlof'. Maar in veel organisaties is dit niet voldoende. Je wilt bijvoorbeeld een saldo en activiteit 'vaderschapsverlof' aanbieden voor de collega die net vader is geworden en wil bijhouden hoe veel uur hij nog bij de kleine kan besteden. Of een 'kortstondig zorgverlof' schrijven voor degene die zijn ouders thuis wat extra helpt.


Verlof Saldi beheren

Om jouw verlof potjes/ afwezigheidstypes te beheren ga je via Beheer> Afwezigheidstypes vind je de types verlof en verzuim waarmee jouw organisatie gaat. Er zijn dus 2 soorten afwezigheidstypes;

1. Verlof

2. Verzuim

Kies voor + Nieuw afwezigheidstype om een nieuw soort verlof saldo toe te voegen.

Let op: kies voor het vinkje bij 'Activiteit maken voor dit afwezigheidstype' zodat je vervolgens ook daadwerkelijk kunt registreren op dit saldo en/of toevoegen als activiteit aan een project.

Activiteitsinstellingen

Nadat je hebt geklikt op 'Toevoegen' kom je automatisch in het volgende venster waarbij de instellingen van de taak die terug zijn te vinden. Deze zijn ook los te beheren via Beheer > Activiteiten > bewerk activiteit.

Wil je een de activiteit later makkelijk terugvinden via Overzichten, dan kan je hier nog een activiteitenlabel meegeven.

Het codeveld is voor het doorzetten naar andere software en het binnenkomen op bijv. de juiste grootboekrekening.

Het Salarispakket urencode veld koppelt met HRM systemen zoals NMBRS en Loket.

Een uurtarief is mogelijk zoals bij elke activiteit.

Dit soort activiteiten zijn zelden standaard facturabel of standaard bij een nieuw project.

Check bij 'Saldo afwezigheid' of de activiteit van het juiste potje afgetrokken of toegevoegd zal worden.

Selecteer eventueel de balans overuren bij activiteiten waarbij je bijv. wilt dat deze worden afgeschreven van de opgebouwde overuren. Denk aan Tijd voor Tijd.

Kies NIET voor toevoegen aan alle projecten als je niet wilt dat deze activiteit aan elk project toegevoegd zal worden. Dit is eigenlijk nooit gewenst met dit soort activiteiten.

Klik op toevoegen om te beginnen met registreren op de activiteit!

Let op: werk je met projecten? Voeg de activiteit dan eerst toe aan de projecten waar ze bij horen.

Hoe kan ik Tijd voor Tijd inregelen?

  1. Maak eerst een een activiteit 'Tijd voor tijd' aan.

  2. Geef bij de instellingen van de activiteit aan dat deze invloed heeft op de balans overuren.

  3. Geef het gewenste percentage aan en klik 'Aftrekken' aan. Doorgaans is dit 100% als je wilt dat de uren die met deze activiteit geregistreerd worden volledig worden afgetrokken van het balans aan opgebouwde overuren.

  4. Koppel de 'Tijd voor tijd' activiteit aan je interne project zodat medewerkers hierop kunnen registreren.

  5. Klaar!

Je medewerkers kunnen nu hun tijd voor tijd registreren en het aantal geregistreerde uren wordt dan automatisch van hun overuren saldo afgetrokken.Was dit een antwoord op uw vraag?