Het kan voorkomen dat je een factuur hebt verstuurd naar de klant, maar deze eigenlijk niet goed is, en gewijzigd wil hebben.
De oorspronkelijke factuur die je hebt verstuurd, mag niet meer aangepast worden; dit is een wettelijke eis vanuit de Belastingdienst:

Meer hierover kan je nalezen in onderstaande link:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/administratie/wettelijke_eisen_voor_facturen/


We hebben daar een andere oplossing voor. Je kan een creditnota aanmaken. Dit kan via Financieel > Facturen > Acties > Openen. Vervolgens kom je in de factuur zelf terecht.

Als je klikt op Acties > klik je op "Credit aanmaken". Er wordt nu een creditnota aangemaakt. Deze credit kan je versturen. Vervolgens is het saldo gecrediteerd en per saldo nul.
Je kan nu weer een nieuwe factuur maken. 

Heeft u het antwoord gevonden?