Aan een medewerker in TimeChimp kunnen contracten worden toegevoegd. In dit contract vul je een startdatum (en zo nodig een einddatum) en de uren per week die de medewerker werkt. Op basis van deze gegevens worden de beschikbaarheid en de overuren van de medewerker berekend. Daarnaast kan je de beschikbaarheid zelfs ook nog specifieker opgeven met een aantal uur per dag.

Om automatisch de overuren te berekenen moet je bij de medewerker zijn contractgegevens invullen. TimeChimp rekent dan automatisch van de ingegeven contract start datum hoeveel overuren de medewerker heeft gemaakt per week. 

Contract opvoeren
Een contract van een medewerker kan je invoeren bij Beheer -> Medewerker (bewerk de medewerker). Hier zie je tab 'Contract' waar je zijn of haar contracten kan ingeven. Let hierbij op de startdatum van het contract betekent het moment van registreren.  

Gaat de medewerker over naar een ander contract met bijvoorbeeld meer uren per week? Zorg ervoor dat de einddatum van het oude contract en de startdatum van het nieuwe contract aansluitend zijn. Het contract moet in TimeChimp eindigen op een zondag en het nieuwe contract moet starten op een maandag. 

Berekenen en inzicht overuren
De overuren worden na het op voeren van het contract automatisch berekend en zichtbaar voor de medewerker bij Mijn profiel en voor de beheerder bij Overzichten -> Medewerkers (klik op het dashboard icoontje).

Overuren worden berekend vanaf de eerste volledige werkweek tot en met de laatste volledige werkweek. 

Overuren uitbetalen of inwisselen tijd voor tijd
Om overuren uit te betalen kan je bij het bewerken van de medewerker (bij Beheer) bij het tabblad 'Overuren' deze uitbetaling toevoegen. Deze wordt dan van huidige overuren stand afgetrokken.

Wanneer de medewerker overuren in wil wisselen voor verlof (tijd voor tijd), maak hier dan een nieuwe activiteit aan.* Noem deze Tijd voor tijd en koppel deze aan het overuren saldo. In dit artikel kun je lezen hoe je dat moet doen.

*Let op: Dit betreft een update en is sinds Juli 2018 beschikbaar gesteld.

Beschikbaarheid medewerker
De beschikbaarheid van de medewerker (wordt o.a. getoond bij Overzichten -> Medewerkers) wordt bepaald op basis van de contracturen (per week). Bij de berekening over een langere periode dan een week wordt er rekening gehouden met 5 werkdagen (maandag t/m vrijdag). 

Als je nog specifieker deze beschikbaarheid wilt laten berekenen kan je bij het bewerken van de medewerker ook zijn rooster opgeven. Hier geef je per dag het aantal uur op. Het totaal hiervan moet overeenkomend met het contract. Wanneer het rooster is ingevuld zal deze gebruikt worden voor de berekening van de beschikbaarheid van de medewerker.

Heeft u het antwoord gevonden?