De module Beheer is ontwikkeld om TimeChimp te beheren. De Beheer optie is enkel zichtbaar voor de beheerder welke enkel gemachtigd hier wijzigingen in aan te brengen.

Beheer bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Klanten
  Maak hier klanten aan en bewerk de klant. Hier voer je NAW-gegevens in, bepaal je contactpersonen en stel je indien gewenst een klant uurtarief in. 
 • Activiteiten
  Maak hier activiteiten aan en richt het verder in.
 • Labels
  Maak hier labels aan voor uren, projecten, klanten of medewerkers. Door het labellen voeg je een extra dimensie toe aan bijvoorbeeld je registraties.
 • Categorieën/producten
  Voer hier standaard producten/categorieën op die je gebruikt om je uitgaven te registreren.
 • Voertuigen
  Voer hier de auto's in waarmee je ritten registreert. 
 • Teams
  Voeg medewerkers toe aan Teams en wijs ze direct toe aan alle projecten.
 • Klantenportalen
  Nodig klanten voor hun klantenportaal en richt het hier in. 
 • Audit Logs
  Zie hier terug wanneer wie welke registratie aanmaakte of wijzigde. 
Heeft u het antwoord gevonden?