Om een nieuw project toe te voegen ga je naar Projecten en klik je op de knop 'Nieuw project'. 

  1. Je voert bij Algemeen de algemene gegevens in van het project. Selecteer hier je klant en geef je project een naam. Er is ook de mogelijkheid om een projectcode toe te voegen aan je project, zodat je een alfabetische volgorde houdt van de projecten per klant ([code] - [naam] bijvoorbeeld: P003 - Website). 
  2. Is het project facturabel? Geef bij facturatie de gewenste facturatiemethode op. Als je wil dat het project wordt gefactureerd op basis van ‘Nacalculatie, Vaste Prijs of Abonnement’ schuif de knop bij ‘Facturatie’ aan. Selecteer hierbij ook de factuurmethode en vul de gevraagde regels in, die voor jou van belang zijn. Klik hier voor meer informatie over de verschillende project factuurmethodes. 
  3. Wil je elke maand hetzelfde bedrag facturen onder dit project? Dan kan je bij Facturatie kiezen voor de Factuur methode: 'Terugkerende termijnbedragen'. Automatisch krijg je dan de extra knop 'Abonnement'. Bij Abonnement kan je vervolgens de frequentie instellen, het termijnbedrag en nog meer. 
  4. Wil je in termijnen factureren? Kies dan bij 'Facturatie' voor Project tarief en schuif 'Factureer in Termijnen' AAN. Bij Termijnen vul je vervolgens de omschrijving in van de termijnen (Termijn 1 - Termijn 2 etc.) en wanneer er gefactureerd dient te worden. 
  5. Heb je een budget op je project? Voer deze in bij Budget en kies welk budget methode je wil hanteren. Om een herinnering te ontvangen als je een bepaald percentage van het budget verbruikt is, schuif dan de knop ‘Notificatie’ aan en vul een percentage in wanneer je een notificatie wenst te ontvangen. Meer informatie over project budget methode vind je hier
  6. Wil je dat er alleen op bepaalde activiteiten geschreven kan worden bij dit project? Selecteer bij ‘Activiteiten’ dan deze activiteiten, geef aan of ze facturabel zijn en hang er indien gewenst een budget aan vast.
  7. Geef medewerkers toegang om op dit project te registreren via ‘Medewerkers’ en maak teams indien gewenst. Wil je een projectmanager toevoegen? Lees hier meer over. 

Voor meer informatie over een project toevoegen/bewerken klik hier

Via Projecten is er de mogelijkheid om te filteren op projecten, een project te exporteren, projecten te bewerken en projecten te archiveren. Als je een project archiveert is er geen mogelijkheid meer om op dit project uren te schrijven of te bewerken. Bij ‘Gearchiveerd’ staan alle gearchiveerde projecten. Via deze weg verwijder je ook projecten door te klikken op de knop Acties > Verwijder.
Voor meer informatie klik hier. 

Als je een project aanklikt, kom je in het dashboard overzicht. Hier zie je het verloop van het gehele project en kan je ook milestones (1) toevoegen. In dit artikel gaan we verder in op milestones.

Vanuit projecten is er ook de mogelijkheid om offertes (2) op te stellen gelijk te verzenden en hetzelfde geldt voor facturen (3) (deze modules moeten wel geactiveerd zijn via het App Center. 

Naast deze mogelijkheden, zie je een overzicht van de geregistreerde uren op de activiteiten (1) en per medewerker (2). Hetzelfde geldt voor uitgaven en ritten. 

Zie voor meer inhoudelijke tips en werkwijzen de kennisbank artikelen over Projecten.

Heeft u het antwoord gevonden?