Wanneer een medewerker is aangemaakt, moet het account van de medewerker nog ingericht worden. 

De beheer omgeving van de medewerker open je door op de gewenste medewerker te klikken of via acties.  (Tekst gaat verder na de video)

Algemeen

Onder het tabblad Algemeen vind je de standaard gegevens van de gebruiker. Hier voer je naam, rol, taal en labels op. 

Let op: Het e-mailadres is na het aanmaken van de gebruiker alleen te wijzigen door de gebruiker zelf. 

Contract

Onder het tabblad Contract geef je aan vanaf wanneer de gebruiker gaat registreren. De startdatum dient hierbij altijd een maandag te zijn en einddatum een zondag. Verder voer je hier het eventuele inkoop- en verkooptarief in van de medewerker. 

Rooster

Onder het tabblad Rooster kan je een rooster invoeren. Nu werkt niet altijd iedereen dezelfde uren waardoor een medewerker een afwijkend rooster kan hebben. Als een medewerker een afwijkend rooster heeft, geef je dat hier op. Tevens geef je dan direct op wat het rooster is voor deze medewerker. 

Verlof

Onder het tabblad Verlof geef je het verlof saldo op (in uren) en verwerk je verlof uitbetalingen. 

Overuren

Onder het tabblad Overuren verwerk je o.a. compensaties en uitbetalingen van overuren.

Notificaties

Onder het tabblad Notificaties geef je standaarden in voor notificaties. Wil je dat medewerkers  een email ontvangen wanneer ze niet aan contracturen hebben voldaan of vergeten zijn de uren aan te bieden? Zet dan het bijbehorende schuifje op "Ja". 

Projecten

Onder het tabblad Projecten kan je een medewerker snel aan meerdere projecten toevoegen. Vanuit het dropdown menu kan je de projecten kiezen waarop de medewerker moet gaan registreren. 

Heeft u het antwoord gevonden?