Feestdagen zijn geen standaard activiteit in TimeChimp, maar kun je wel zelf aanmaken. Hieronder vertellen we hoe je deze activiteit aanmaakt en hoe je hier snel op kan registreren. 

Activiteit Feestdag aanmaken

Ga hiervoor naar Beheer > Activiteit en kies Nieuwe activiteit. 

  1. Voer naam op van Activiteit
  2. Geef aan of de feestdag facturabel is
  3. Geef aan of de activiteit 'Feestdag' standaard bij nieuwe projecten moet
  4. Geef aan of activiteit 'Feestdag' invloed heeft op het saldo, op welk saldo en hoeveel procent. 

Registreren feestdagen

Het is momenteel nog niet mogelijk om feestdagen voor iedereen collectief in te schieten. Feestdagen kunnen op de volgende twee manieren geregistreerd worden: 

  • Gebruiker schrijft zelf activiteit Feestdag
  • Beheerder schrijft voor gebruikers activiteit Feestdag

Maak je gebruik van Enterprise? Dan kan je activiteit Feestdag bij alle medewerkers inplannen via Planning. 

Toeslag voor feestdagen

Het is momenteel niet mogelijk een ander tarief op te voeren wanneer op een feestdag wordt gewerkt. Vooralsnog is de work-a-round om een zelfde soort activiteit aan te maken, maar dan met een andere benaming. Hierdoor kan je een ander tarief koppelen aan de werkzaamheden.

Bijvoorbeeld: 

Activiteit 'Catering': uurtarief 100 €. 

Activiteit 'Catering (feestdag)': uurtarief 150 €. 

De gebruikers dienen Catering (feestdag) te schrijven op een feestdag.

Heeft u het antwoord gevonden?