Een beheerder kan altijd alle projecten zien onder het menu 'Projecten' zelf. Via Projecten > Acties > Bewerken > Medewerkers kun je bepalen wie toegang krijgt tot een bepaald project. Je kan in dit menu medewerkers koppelen aan het project. Ook zijn hier de activiteiten te koppelen.

Als je onder Registreren een klant selecteert en geen project ziet, dient de klant nog aan een project gekoppeld te worden. Dit kan door een Projectmanager / Beheerder uitgevoerd worden via Projecten -> Nieuw project. Je kunt daar een nieuw project aanmaken en aan een klant koppelen. Een project kan niet aan meerdere klanten worden toegewezen.

Heeft u het antwoord gevonden?