Het is heel makkelijk om de verlofuren van je medewerker bij te houden in TimeChimp. 

Als eerst ga je naar de betreffende medewerker bij Beheer -> Medewerkers ->
Acties -> Bewerken. Hier kan je bij het tabblad 'Verlof' de verlofuren opgeven. 

Start TimeChimp
Stel dat een medewerker 01-07-2017 begint met TimeChimp en deze heeft 200 verlofuren per jaar. Laten we er dan voor het gemak vanuit gaan dat bij de start van TimeChimp deze medewerker nog 100 verlofuren heeft. Kies voor 'Nieuw verlof' en vul hier 100 uur in. 

Verlofuren uitbetalen
Stel dat de medewerker graag 30 verlofuren uitbetaald wil hebben op 1 oktober. Kies dan weer voor 'Nieuw verlof' en vink 'AF' aan (i.p.v. 'BIJ') en geef 30 uur op. Het verlofsaldo ziet er dan zo uit:

Verlofuren schrijven voor medewerker
De medewerker kan simpel via Registeren -> Uren op het interne project zijn verlofuren schrijven (hier is een standaard activiteit voor genaamd 'Verlof').
Alle uren die op deze verlof activiteit worden geschreven worden bij het saldo afgetrokken. 

Verlofuren goedkeuren
Om verlofuren goed te kunnen keuren heb je de module Goedkeuren (intern) nodig. Deze kan je aanzetten bij Beheer -> App Center. Daarna kan de medewerker de uren aanbieden (via Registreren -> Uren) en de projectmanager of beheerder deze goedkeuren (via Overzichten -> Uren). 

Verlofuren inzien
De medewerker kan bij Mijn profiel -> Verlof al zijn verlofuren inzien per jaar. Ook staat hier de beginstand in en wanneer er bijvoorbeeld uitbetalingen zijn geweest.
De beheerder kan dit overzicht ook openen door naar Overzichten -> Medewerkers te gaan en te klikken op het dashboard-icoontje achter de medewerker.

Heeft u het antwoord gevonden?